Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία

2013

Μετά από πολυετή εμπειρία και δραστηριότητα στην ελληνική αγορά στον τομέα του ιατρικού εξοπλισμού, δημιουργήσαμε την ελληνική σειρά ιατρικού ρουχισμού με την επωνυμία “ΑLEZI”.

Το έτος 2013 ξεκινήσαμε για πρώτη φορά, τη διάθεση στην ελληνική αγορά του ιατρικού ρουχισμού με την επωνυμία “ALEZI”.

Κύριο μέλημα της ομάδας μας και του υπεύθυνου αυτής, κ. Τζέλλου Ζήση, είναι η άριστη ποιότητα των προϊόντων μας, η άνεση στην εφαρμογή και η κομψότητα, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Τα προϊόντα μας διατίθενται σε τιμές χονδρικής και φροντίζουμε για την άμεση διάθεση και αποστολή τους προς τους συνεργάτες μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους. Η οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, στοχεύει πάντα στη διαμόρφωση χαμηλών τιμών για τα προϊόντα μας, διατηρώντας την άριστη ποιότητά τους.